piątek, 18 lipca 2014

Warsztaty archeo dla seniorów

Zabawa w archeologów, nie tylko dla najmłodszych. Warsztaty archeologiczne dla seniorów w Grodzisku Żmijowiska rozpoczynają się już 22 lipca.
Muzeum Nadwiślańskie organizuje warsztaty archeologiczne dla seniorów w ośrodku archeologii doświadczalnej - Grodzisko Żmijowiska. Są one adresowane do członków wszelakich grup zrzeszających seniorów oraz do osób indywidualnych i grup, których członkowie mają powyżej 55 lat.  Bezpłatne zajęcia będą odbywały się codziennie od 22 lipca do 1 sierpnia w godzinach 10-16.  


Uczestnicy warsztatów będą mieli niepowtarzalną okazję, by poznać, jak żyli Słowianie oraz inne ludy we wczesnym średniowieczu.  Program warsztatów wypełniony jest zajęciami nie tylko kulinarnymi, ale i też technicznymi. Każdy będzie miał okazję poznać słowiańskie przepisy oraz przygotować na ich podstawie potrawy. Do dyspozycji uczestników będą repliki sprzętów stosowanych w tamtym okresie. Ponadto seniorzy będą mieli okazję wykonać samodzielnie naczynia ceramiczne przy zastosowaniu średniowiecznych technik garncarskich. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli również możliwość zwiedzenia otwartego muzeum tematycznego - Grodzisko Żmijowiska.


Zajęcia poprowadzą: Paweł Lis - kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska; Hanna Lis - animator programu badawczego archeologii doświadczalnej „Pożywienie wczesnośredniowiecznych Słowian” oraz Marta i Krzysztof Wasilczykowie – animatorzy archeologii doświadczalnej "Wczesnośredniowieczny warsztat garncarski”.


Zgłoszenia zarówno grupowe jak i indywidualne są przyjmowane do 18 lipca pod adresem mailowym:archeologia@mnkd.plAktualny program

1. Program badawczy “Ceramika chodlikowska”:
a) testowanie surowców ilastych z ośrodków garncarskich w Urzędowie i Baranowie do przygotowywania masy ceramicznej wg receptur wczesnośredniowiecznych TERMIN: 22.07 – 29.07
b) formowanie naczyń technikami wczesnośredniowiecznymi na kołach ręcznych i kole nożnym TERMIN: 22.07 – 1.08
c) wypał naczyń ceramicznych w jamie ziemnej TERMIN: 1.08 – 2.08

2. Program badawczy „Pożywienie Słowian”:
a) odtwarzanie potraw wczesnośredniowiecznych z surowców potwierdzonych w badaniach archeologicznych na terenie Kotliny Chodelskiej TERMIN: 22.07 – 2.08
b) historyczne metody sycenia miodu

3. Badania interdyscyplinarne – etnobotanika:
a) opracowywanie zielnika dziko rosnących roślin jadalnych typowych dla wczesnego średniowiecza TERMIN: 26.07 – 29.07

4. Prezentacje rekonstrukcyjne:
a) historyczne techniki tkackie i barwierskie TERMIN: 22.07 – 2.08
b) broń miotana w pradziejach i wczesnym średniowieczu TERMIN: 24.07 – 27.07

Zajęcia warsztatowe odbywać będą się na terenie ośrodka archeologii doświadczalnej przy Grodzisku Żmijowiska w wymienionych dniach w godzinach od 10.00 do 16.00 (chyba, że prowadzone eksperymenty wymagać będą dłuższej pracy).

Warunki uczestnictwa w Warsztatach:
* osiągnięta pełnoletniość lub opieka dorosłych;
* odpłatność w wysokości: 10 zł za jeden dzień uczestnictwa – ilość dni: dowolna. (W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały niezbędne do eksperymentów; wiedzę instruktorów; możliwość korzystania z obiektów i urządzeń skansenu archeologicznego w Żmijowiskach.)

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie sami.

Istnieje możliwość skorzystania z pola namiotowego w Żmijowiskach (ok. 0,7 km od grodziska, miejsce na namiot, podstawowe zaplecze kuchenne i sanitarne, odpłatność: 10 zł od osoby za dobę).

Dla osób czy grup, które dysponują namiotami historycznymi – nieodpłatne biwakowanie przy grodzisku (warunki sanitarne: historyczne… – rekonstrukcja średniowiecznej latryny i pomost nad rzeką Jankówką + woda pitna od organizatorów).

Bliższe informacje: e-mail: archeologia@mnkd.pl, tel. 517 331 553

W trakcie Warsztatów realizowany będzie program edukacyjny „Tradycja smaku” kierowany do seniorów. Zasady uczestnictwa dla osób 55+ na stronie: www.mnkd.pl.  

Program ten jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu: Warsztaty edukacyjne w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.


Organizator: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – oddział Grodzisko Żmijowiska

Partner finansowy: Gmina Wilków – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie

Partner merytoryczny: Instytut Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie

Patron medialny: Portal Smaki z Polski, Radio Lublin, Kazimierski Portal Internetowy, Magazyn Lubelski Lajf

Sponsor: Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

Termin: 22.07. – 02.08.2014


Autor: Mateusz Łysiak
AS