czwartek, 4 września 2014

Spotkanie z gliną na grodzie

W najbliższą sobotę (6 września) na grzybowskim grodzie odbędzie się kolejne i zarazem ostatnie spotkanie z archeologią. Tematem przewodnim będzie glina.
W zagrodzie edukacyjnej grodu staną wczesnośredniowieczne warsztaty, gdzie odtwórcy historyczni przedstawią pracę rzemieślników.


Edukacja historyczna i pokazy, zostaną połączone z prezentacją wyrobów współczesnych i możliwością ich zakupu.


Dla widzów i dzieci odbędą się pokazy technik lepienia naczyń i zabawek. Staną stanowiska wczesnośredniowiecznych garncarzy, ale będzie też można samemu spróbować pracy na kole garncarskim.


Zostanie zaprezentowany wypał wykonanych naczyń, w zrekonstruowanym piecu garncarskim, w ognisku. Współcześni rzemieślnicy, wyrobami z gliny (garnki, miski, donice, kubki, drobne dekoracje, dzwoneczki, figurki itp.) ale i z innych surowców, będą handlować opowiadając o swojej pracy.


W zagrodzie edukacyjnej zamieszkają odtwórcy historyczni, podobnie jak dawni mieszkańcy grodu pozwolą na spotkanie historii i współczesności na grodzie w Grzybowie. Pokazy życia rodzinnego, obozowego, prezentacja zajęć i rzemiosł, które już dawno zaniknęły stworzą doskonałą okazję dla wspólnych prezentacji archeologii doświadczalnej i współczesnych rzemieślników.


Obok nowych warsztatów staną znane z poprzednich edycji stanowiska historycznego kowala, skórnika, szewca i tkaczki. Będzie warsztat snycerski, warsztaty stolarza i cieśli. Warsztat farbiarski i wyplatania koszy z łyka i wikliny. Na grodzie prowadzone będą zabawy historyczne, ale i zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci.


Spotkanie potrwa od godz. 11.00 do 17.00. Wstęp jest bezpłatny.


Autor: (dot)