sobota, 3 maja 2014

Stobierna - Rekonstrukcja słowiańskiej osady

W odtworzonym grodzie słowiańskim z IX w. w Stobiernej można spotkać piastowskich wojów, słowiańskich rzemieślników, poczuć klimat dawnych czasów czy wziąć udział w ciekawych imprezach historycznych.


Foto: Przemysław WoźnicaW VIII i IXw. n.e. tereny Doliny Wisłoki znajdowały się w granicach Państwa Wiślan. Pod koniec IXw. Świętopełek Wielki z Moraw najechał Państwo Wiślan (prawdopodobnie w roku 882) i pokonał tutejszego księcia. Prawdopodobnie doszło wówczas do powierzchownej chrystianizacji terenów obecnej Małopolski i Podkarpacia w obrządku słowiańskim (który opracowany został przez św. Metodego, urządującego w owym czasie na Morawach) o czym świadczy fragment "Żywota świętego Metodego":

Był zaś w nim także dar proroczy, tak że spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący na Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego kazał mu powiedzieć Metody: Dobrze będzie dla ciebie synu ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. I tak też się stało.


Jednakże nawet jeżeli chrześcijaństwo zagościło na tych ziemiach w drugiej połowie IXw. to nie zapuściło korzeni. Na początku Xw Węgrzy najechali nizinę nad Dunajem, a sąsiednich Morawian pokonali i zniszczyli ich państwo. Wiślanie zrzucili wówczas zwierzchnictwo morawskie, a wraz z nim zapewne narzuconą religię. Wiślanie pawdopodobnie nękani byli również najazdami Węgrów (o czym świadczą znaleziska archeologiczne z terenów Małopolski i Podkarpacia), przynajmniej do czasu bitwy nad rzeką Lech w 955 roku. 

Następnie Kraków dostał sie pod wpływy czeskie (połowa Xw.), ale trudno dociec jak daleko na wschód sięgała ta władza. Pewne jest natomiast iż pod koniec Xw. ziemie te trafiły pod władanie Piastów, by w przyszłości stać się trzonem Królestwa Polskiego.

Pozostałością po owej wczesnośredniowiecznej historii są liczne grody oraz miejsca kultu słowiańskiego usytułowane po obu stronach Wisłoki. Do najważniejszych z nich należy Trzcinica, Golesz, Przeczyca, Braciejowa (Głodomank) oraz stosunkowo świeże stanowisko w Żyrakowie pod Dębicą.Gród Słowiański w Stobiernej jest rekonstrukcją podobnych osad obronnych, które znajdowały się w okolicy we wczesnym średniowieczu. W grodzie w sposób żywy odtwarzana jest historia z okresu X-XII wiek. Zwiedzający mogą samodzielnie ulepić gliniany garnek, zająć się przędzeniem wełny, strzelać z łuku, rzucać toporami i wiele innych.

Kalendarz imprez:

17-18.05.2014.
IX Atak Morawian na Wiślan
Inscenizacja historyczna nawiązująca do wydarzeń z ok 884 roku.

21/22.06.2014.
Noc Kupały

12-13.07.2014.
Wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów - "Na Wojennym Szlaku II"
Inscenizacja historyczna nawiązująca do wydarzeń z 1018 roku

10.08.2014.
III Słowiański Piknik Rodzinny
Dzień pełen konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

30-31.08.2014.
Weekend Magiczny
Czyli wróżby, zioła, kuglarstwo…

20-21.09.2014.
II Dni Rzemiosła Średniowiecznego
Będzie można podziwiać około dziesięciu średniowiecznych rękodzielników, kupować ich wyroby, próbować własnoręcznie rzemiosła

Lokalizacja: 50° 01' 40.90"N, 21° 29' 54.11"E


Jak doszło do powstania grodu można przeczytać tutaj: