niedziela, 29 czerwca 2014

Ostrów Lednicki w 3D

Skany laserowe ze 163 punktów pomiarowych wykonano w obrębie Ostrowa Lednickiego (woj. wielkopolskie) - jednego z najważniejszych grodów w czasie kształtowania się państwa polskiego.

Dokumentację wykonano w ramach współpracy między Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (MPP) a Stowarzyszeniem Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury w kwietniu i maju 2014 roku. Muzealnicy zamierzają wykorzystać uzyskane wyniki w działalności naukowo-badawczej i konserwatorskiej oraz do celów popularyzatorsko-edukacyjnych.
Pomiarami objęto m.in. relikty kamiennej architektury: palatium z kaplicą i kościół grodowy. Przygotowano również mapy warstwicowe terenu grodu oraz kilkadziesiąt ortofotografii.
Zastosowano najnowszą technologicznie aparaturę pomiarową w postaci skanera Faro Fokus 3D, która działa na zasadzie laserowej digitalizacji trójwymiarowej – czytamy w komunikacie MPP. Pomiary wykonała w ciągu 4 dni firma Scanning 3D, specjalizująca się w digitalizacji dóbr kultury.

Położony w Wielkopolsce Ostrów Lednicki pełnił od połowy X wieku funkcję jednej z głównych siedzib władzy państwa pierwszych Piastów. Było to centrum historycznego terytorium Polan, w pobliżu grodów w Poznaniu, Gieczu i Gnieźnie, stanowiące trzon młodego państwa Piastów. Ostrów Lednicki to hipotetyczna rezydencja Dąbrówki – żony Mieszka I. Być może tutaj urodził się pierwszy polski król – Bolesław Chrobry. Na terenie grodu znajdował się zespół pałacowo-sakralny, łącznie z kamiennym palatium, do którego przylegała kaplica. Tuż obok położony był kościół grodowy. Świetność miejsca przypada na X-XI wiek.

Autor: szz/ agt/


Źródło: PAP - Nauka w Polsce