czwartek, 5 czerwca 2014

Ruszczyński odziera historię z mitów

Adam Ruszczyński, historyk i publicysta, napisał książkę pt. "Mieszko I. Skandynawski jarl czy słowiański kneź?". - Znaczna część wiedzy historycznej jest już nieaktualna, trzeba ją odrzeć z mitów - mówi.


Adam Ruszczyński
Foto: Artur Łukasiewicz
Źródło: http://zielonagora.gazeta.pl/


Adam Ruszczyński to historyk, publicysta, autor ponad 100 publikacji. Pisze o kulturze, gospodarce, historii. Jedną z najważniejszych pozycji w jego dorobku jest książka "Kawaleria w służbie Rzymu". Jego najnowsze dzieło nosi tytuł "Mieszko I. Skandynawski jarl czy słowiański kneź?".


Oto, jak opisuje je sam autor: - To, co zostało napisane w podręcznikach o "polskich" plemionach słowiańskich, przodkach Mieszka I, o nim samym, a także o początkach "piastowskiej" państwowości nie jest ostateczną i niepodważalną wersją naszej historii. Znaczna część tej wiedzy stała się nieaktualna wskutek nowych ustaleń badaczy dziejów. Stopniowej zmianie dotychczasowych poglądów sprzyja odchodzenie od heroicznego polonocentryzmu i romantycznego słowianofilstwa. To z kolei stwarza szansę na powiększenie pola dyskusji o ludziach, którzy przyczynili się do powstania pierwszego państwa na ziemiach polskich. Z tych powodów została napisana ta książka. I również dlatego, że historię należy odzierać z mitów.


Autor: pn