poniedziałek, 2 czerwca 2014

Chata na Skarpie Dobrskiej

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym może nieodpłatnie korzystać z należącej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie infrastruktury turystyczno – edukacyjnej na terenie rezerwatu Skarpa Dobrska w Podgórzu. Stylizowana na wczesnośredniowieczne słowiańskie domostwo chata służyć będzie celom dydaktycznym i krajoznawczym.Źródło: nocowanie.pl

Na terenie Rezerwatu Przyrodniczego Muraw Kserotermicznych na Skarpie Dobrskiej, w miejscu, gdzie we wczesnym średniowieczu funkcjonował słowiański gród obronny, stoi od niedawna drewniana chata. Niewielki budynek stylizowany na typowe dla Słowian z okresu plemiennego domostwa mieszkalne jest częściowo zagłębiony w ziemię. Pokrywa go dach z trzciny. Podobny podczas wykopalisk prowadzonych w 2002 r. znaleźli archeolodzy opodal tego miejsca.

Wewnątrz na tablicach przedstawiona jest charakterystyka Skarpy Dobrskiej i Kotliny Chodelskiej, na której do dziś istnieją pozostałości 4 słowiańskich grodzisk: w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu. A na zewnątrz - dech zapiera widok na całą Kotlinę Chodelską.

Źródło: nocowanie.pl

Budynek powstał dzięki staraniom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym. Teraz na mocy porozumienia pomiędzy RDOŚ i Muzeum Nadwiślańskim może go nieodpłatnie użytkować także kazimierskie muzeum.

- Działalność archeologiczna na terenie Kotliny Chodelskiej związana z funkcjonowaniem oddziału Muzeum Nadwiślańskiego Grodzisko Żmijowiska zaczynała się od projektu Otwarte Muzeum Tematyczne. Chata w Podgórzu obok Grodziska Żmijowiska jest jednym z elementów tego projektu – mówi Paweł Lis kierownik Grodziska Żmijowiska, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego. – Zamierzamy razem z innym oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego – Muzeum Przyrodniczym wpierać Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w działalności edukacyjnej. Zapraszamy do zwiedzenia szlaku tematycznego „Grodziska nad Chodelką”.

Opowiemy o walorach przyrodniczych tego miejsca, np. o rezerwacie muraw kserotermicznych, ale także o dziedzictwie archeologicznym najbliższych terenów.


Autor: As