czwartek, 13 marca 2014

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

W niewielkiej miejscowości Huta Szklana w gminie Bieliny powstało dość nietypowe miejsce. To Średniowieczna Osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczymy bramę Osady poczujemy się, jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość.
Wioska została wybudowana na działce o powierzchni ok. 1,63 ha. W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazujących życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza.

Ponadto wioska stanowi bazę infrastrukturalną dla gier terenowych pn. "Kraina Legend Świętokrzyskich" odwołujących się do lokalnych legend, ukazujących słowiańską mitologię i ich pozostałości w obecnych zwyczajach. Gry terenowe stanowią innowacyjny produkt zapewniający edukację przez zabawę.Osada została podzielona na 3 części:

- I strefa położona na zboczu od strony drogi prowadzącej na Święty Krzyż: funkcja socjalno - rekreacyjno - gastronomiczna z karczmą regionalną, bramą główną -  „wehikułem czasu" oraz placem zabaw „grodziskiem".

- II strefa "sacrum" pośrednia położona na niewielkiej wyniosłości, do której przechodzi się przez pomost drewniany nad potokiem - okresowym dopływem rzeczki Hutki. W tej sferze znajduje się: staw „mokradło", Święty Gaj, kręgi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody, amfiteatr.

- III strefa z osadą słowiańską z budownictwem nawiązującym do średniowiecza składając się z chat, warsztatów prezentujących poszczególne rzemiosła i studnią po środku. Znajdują się tu: gospodarstwo domowe, warsztat garncarski, warsztat obróbki drewna, warsztat rymarski i szewski, chatka zielarki.


Celem funkcjonowania Osady Średniowiecznej jest popularyzacja i upowszechnianie wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Góry Świętokrzyskie obrzędowości ludowej, kultury słowiańskiej i związanych z nią legend i podań ludowych, które ukształtowały dziedzictwo kulturowe Gór Świętokrzyskich, a także słowiańskich tradycji, kultury, obrzędów, zwyczajów i ich wpływu na współczesną historię i tradycje Polski. Wokół spuścizny kulturowej naszych przodków mieszkańcy pragną budować tożsamość i wizerunek Gminy Bieliny.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza