środa, 20 stycznia 2016

Wiemy więcej o pradziejach Kokotowa

Badania. Ponad 200 grobów sprzed 2500 lat odkryli archeolodzy w Kokotowie (pow. wielicki) w czasie badań ratowniczych. Wykopaliska poprzedzały budowę autostrady A-4, której trasa przebiegać miała przez tereny niezwykle bogate w stanowiska archeologiczne.
Archeolodzy odkryli ponad 200 grobów sprzed 2500 lat
fot: archiwum
źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/


Praca nad odkrywaniem i rekonstruowaniem pradziejów Małopolski oznaczała lata wykopalisk, na których zatrudnionych było kilkudziesięciu pracowników z terenów powiatu krakowskiego oraz wielickiego. Obecnie praca naukowców doczekała się zwieńczenia, dzięki publikacji omawiającej znaleziska.

Stanowisko 19 w Kokotowie, usytuowane było w północnej części wsi, w dolnej części stoku rozległego wzniesienia, ograniczonego od południa doliną Wisły i oddzielonej od tej doliny dość wysoką skarpą. Przy niej właśnie rozmieszczone były różnego rodzaju pozostałości dawnego osadnictwa.

Obecność obiektów archeologicznych stwierdzono podczas badań sondażowych, przeprowadzonych w 2004 roku. Właściwe badania ratownicze rozpoczęto na stanowisku 19 we wrześniu 2005 roku i prowadzono do połowy roku 2007, eksplorując obiekty na powierzchni ponad 215 arów.

W rezultacie szeroko zakrojonych wykopalisk, prowadzonych przez dr. Andrzeja Matogę z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, odkryto ponad 300 obiektów archeologicznych, w tym ponad 200 grobów kultury łużyckiej oraz pozostałości osadnictwa z `różnych odcinków pradziejów, średniowiecza, a nawet z czasów nowożytnych.

Prace prowadzone były z ramienia Krakowskiego Zespołu Do Badań Autostrad.Autor: (JAN)