środa, 23 września 2015

Przekopali Starorypin. Gorące poszukiwania archeologów

Archeolodzy ponownie pojawili się w gminie Rypin. W ostatnich tygodniach prowadzono tam badania wykopaliskowe pod kierownictwem Jadwigi Lewandowskiej.
Badania archeologiczne w Starorypinie


Badania archeologiczne objęły teren średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starorypinie. W jego obrębie znajdują się relikty grodziska wczesnośredniowiecznego, osada podgrodowa wczesnośredniowieczna, cmentarzysko wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczny gródek, cmentarzysko późnośredniowieczne, relikty świątyni zakonu bożogrobców. Zdaniem ekspertów to jeden z bardziej interesujących średniowiecznych zespołów osadniczych.

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej regularnie organizuje tu badania archeologiczne od roku 2007. Tegoroczne objęły część osady podgrodowej, z domniemaną fosą. Badacze poszukiwali kościoła bożogrobców, uczyli się i poznawali ziemię dobrzyńską.

Badania wsparł Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom badań noclegi w zabytkowym pałacu oraz wyżywienie, na koniec otrzymali także certyfikaty potwierdzające zaangażowanie w badania.

- Rok 2015 - rok wyjątkowy, także dla naszych badań. Mija, bowiem aż 950 lat od pierwszej wzmianki o Starym Rypine, w tzw. falsyfikacie mogileńskim, noszącym datę 1065. Wyniki tegorocznych badań dr J. Lewandowska określa zabawnie jako „gorące” ponieważ na stanowisku numer 4 odkryto średniowieczny piec do wypału cegły z całym wsadem, a na stanowisku numer 3 paleniska, piece... i wiele innych zaskakujących odkryć, weryfikujących wcześniejsze przypuszczenia – informuje Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.


Autor: Karolina Rokitnicka