sobota, 5 września 2015

O mało znanej, ale ważnej bitwie. Nowa publikacja TZG

1 września minęło 1000 lat od wielkiej bitwy, która rozegrała się na ziemi Dziadoszan. Wojska księcia Bolesława Chrobrego starły się z armią cesarza niemieckiego Henryka II. Dariusz Czaja, wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, opowiada o tym mało znanym fragmencie polskiej historii w swojej najnowszej publikacji „1015. Bitwa w krainie Dziadoszan”. Promocja książki odbyła się 1 września pod głogowskim Ratuszem.– W polskiej historiografii ta bitwa jest prawie nieznana. Ta książeczka powstała po to, by lokalna społeczność miała okazję zapoznać się z tym, co się zdarzyło 1000 lat temu – mówi autor.

1 września 1015 r. doszło do starcia zbrojnego między armia księcia Bolesława Chrobrego a wojskami cesarza niemieckiego Henryka II, któremu wsparcia udzielili Czesi i Wieleci. Wojska piastowskie użyły śmiałego fortelu oraz licznych zastępów łuczników i zniszczyły tylną straż nieprzyjaciela.

– Był to epizod zmagań cesarskich z państwem piastowskim w 1015 roku. Epizod jednak na tyle istotny, by go obecnie przybliżyć lokalnej społeczności – wyjaśnia Dariusz Czaja. – Dokładna lokalizacja miejsca starcia nie jest znana. Odbyła się zgodnie z kronikarskim przekazem gdzieś na ziemi Dziadoszan.

Dariusza Czaja przytacza w publikacji kilka hipotez, dotyczących miejsca, gdzie mogło dojść do starcia. Najbliższa Głogowa możliwa lokalizacja bitwy to bagna i mokradła między dzisiejszym Przemkowem a Szprotawą.

Co ciekawe, o tym wydarzeniu donoszą tylko niemieckie źródła, w polskich nie ma po nim śladu. Wspomina ją między innymi Thietmar w swojej kronice. O starciu na ziemi Dziadoszan mówią także „Roczniki Kwedlinburskie”.Promocja publikacji przed głogowskim ratuszem
Fot. A. Błaszczyk
źródło: http://tutajglogow.pl/

– Kilku profesorów w latach 50′, 60′ XX w. wspomina o bitwie, są też zarysy, fazy, jak bitwa mogła wyglądać. Ale do dziś jest ona anonimowa, stąd propozycja, by na tysiąclecie tego wydarzenia wyszła taka drobna publikacja – mówi autor. – W broszurce, poza opisem bitwy, znajdują się opisy grodów i ich funkcji. Gród głogowski, gród Krosna Odrzańskiego, czyli te najważniejsze grody na ziemi Dziadoszan. Przedstawiłem w niej również siły polskie i cesarskie – dodaje Dariusz Czaja.

Publikacja ma charakter popularnonaukowy. Wzbogacona została barwnymi ilustracjami, autorem części z nich jest Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

– Publikacja jest przede wszystkim skierowana do najmłodszych czytelników, ale myślę, że każdy, kto interesuje się historią i Głogowa i Sląska, historią średniowieczną, znajdzie w niej coś dla siebie – mówi autor.

Książeczka została wydana przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Podczas promocyjnego spotkania pod Ratuszem była rozdawana wszystkim chętnym bezpłatnie. W tej chwili trafiła już do sprzedaży.Autor: A. Błaszczyk