środa, 2 września 2015

Na Górze Zyndarama w Maszkowicach odkryto prehistoryczny gród!

W Maszkowicach (gmina Łącko) na Górze Zyndrama odkryto zabudowania kamienne na taką wielką skalę, że aż jest to niewyobrażalne. Do tej pory, najstarsze kamienne obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, to głównie kościoły z około X wieku. Wykopaliska z Maszkowic są starsze od nich o bagatela blisko 3000 lat. Mamy więc do czynienia z jedną z najstarszych w tej części Europy warowni obronnych, zamieszkiwaną przez około 200 ludzi przez 500 lat, z nie znanej i nawet nie nazwanej cywilizacji, którzy przypuszczalnie dotarli tu z terenów dzisiejszych Węgier.

Brama od frontu
Fot: Tim Demski, Instytut Archeologii UJ
źródło: facebook.com/timdemskicom


Od dawna wiadomo było, że szczyt wzgórza ukształtowany był przez człowieka. Początkowo, uważano, ze osada znajdująca się tam jest z okresu przed Chrystusem. Teraz wiadomo, że jest to o wiele, ale to wiele starszy obiekt.


Do tej pory, najstarsze kamienne obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, to głównie kościoły z ok X wieku. Wykopaliska z Maszkowic są starsze od nich o bagatela blisko 3000 lat.


Miejsce, które uważane było za wykopaliska archeologiczne zmieniło swój profil. Wszystko za sprawą odkrycia muru kamiennego wraz z bramą, wzniesionych między XVIII i XVII (1740-1690) wiekiem p.n.e. Jednak nie jest to na pewno jeszcze koniec odkryć. Według badań prowadzonych wcześniej wykryto (jak teraz się okazuje na przedłużeniu muru) obiekt o podstawie prostokątnej. Jak wówczas uważano, mógł to być błąd pomiaru lub coś całkowicie innego. Teraz, wszystko wskazuje na to, że może to być przykład wieży lub bastionu. Budowa grodu trwała 2-3 lata.


Fot: Tim Demski, Instytut Archeologii UJ
źródło: facebook.com/timdemskicom


Dieta mieszkańców składała się głównie z mięsa bydlęcego oraz jęczmienia. Znaleziono śladowe ilości pszenicy, jednak w miejscu osady nie dało się jej uprawiać, więc osadnicy musieli uprawiać ją przy brzegu Dunajca. Znaleziono też 2 pestki śliwek.


Mamy więc do czynienia z jedną z najstarszych w tej części Europy warowni obronnych, zamieszkiwaną przez około 200 ludzi przez 500 lat, z nie znanej i nawet nie nazwanej cywilizacji, którzy przypuszczalnie dotarli tu z terenów dzisiejszych Węgier. Poznać to można po tysiącach wykopanych elementów ceramiki i ozdób, które już od 2011 roku gromadzone są przez studentów których prowadzi dr Marcin S. Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa.


Fot: Tim Demski, Instytut Archeologii UJ
źródło: facebook.com/timdemskicom


Skala odkrycia jest porównywalna tylko do starożytnych Myken czy innych stanowisk archeologicznych świata śródziemnomorskiego.


Osadnicy kojarzeni są z kulturą Otomani-Fuzesabony. Kultura ta w początkach epoki brązu była łącznikiem między światem anatolijsko-bałkańskim, a obszarem Morza Bałtyckiego. Na terenie Słowacji, Węgier i Rumunii jej przedstawiciele budowali wielkie kompleksy osadnicze, rozwinęli metalurgię brązu i złota oraz handel dalekosiężny. Rekonstrukcję ich osady można oglądać w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce.


Odkryć dokonano w ostatnich dniach pobytu grupy archeologów w Maszkowicach. Teraz znaleziska będą opracowywane.


Fot: Tim Demski, Instytut Archeologii UJ
źródło: facebook.com/timdemskicom


Obecnie najważniejsze jest pozyskanie funduszy na dalsze prace i odkrycie całości osady, której zaledwie skrawek do tej pory ujrzał po tylu wiekach światło dzienne.


...


Prehistoryczne osiedle obronne na „Górze Zyndrama" w Maszkowicach znane jest archeologii już od przełomu XIX i XX w. Widoczne w terenie nasypy ziemne, otaczające niewielkie (około 0,5 ha), lecz naturalnie obronne wzniesienia uważano początkowo  za pozostałość po zamku rycerza Mikołaja Zyndrama z Maszkowic, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Badania wykopaliskowe przeprowadzone na w latach 1959-1975, przez Marię Cabalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazały jednak, że w rzeczywistości „Góra Zyndrama" kryje relikty znacznie starszego osadnictwa.


Tak wyglądała konstrukcja muru, w obecnej formie 
jest lekko osunięty i wymaga naprawy.
Fot: Tim Demski, Instytut Archeologii UJ
źródło: facebook.com/timdemskicom


Autor: (Rob)