czwartek, 10 grudnia 2015

W poszukiwaniu świętych miejsc Słowian [Video]

Identyfikowanie świętych miejsc Słowian nie jest zadaniem łatwym – zwykle wiąże się to z wieloma wątpliwościami i domysłami. Są jednak w Polsce takie miejsca, co do których na podstawie wielu przesłanek można przypuszczać, że były dla Słowian święte. Oto trzy z nich: Palenica, Lipnica Murowana i Głupianka.
W tym odcinku ruszam na poszukiwanie świętych miejsc Słowian. Identyfikowanie tego typu miejsc nie jest zadaniem łatwym.Zwykle wiążę się to z wieloma wątpliwościami i domysłami. Są jednak w Polsce takie miejsca co do których na podstawie wielu przesłanek można przypuszczać, że były dla Słowian święte. Zapraszam na wycieczkę śladem niektórych z nich.

Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka:

Baruch M., „Boże Stopki”, Warszawa 1907

Chorąży B. i B. Chorąży „Wstępne wyniki Badań na stanowisku 1 w Jaworzu, województwo bielskie, w 1991 roku.” [w] Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 1991-92 (1994)

Cieślik J. „Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich” [w] Sacrum pogańskie – Sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, Warszawa 2010

Drużycki J. „Joście. Miejsce i obrzęd wiosenny we wsi Głupianka pod Kobielą” [w] Rocznik mazowiecki, 14, 2002

Foltyn E. M., i E. Foltyn „Badania na górze Stołów w Beskidzie Śląskim” w „Acta Archeologica Carpathica”, [w] Acta Archaeologica Carpathica, 33, 1995/96

Gieysztor A. „Mitologia Słowian” Warszawa 2006

Szydłowski J. „Domniemany krąg kamienny w Wapienicy, pow. Bielsko ” [w] „Acta Archaeologica Caipathica”, 10, 1968

Werner B., „Kamień z miskami we wsi Głupianka w powiecie Mińsko-Mazowieckim” [w] „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", R. X, 1917, z. 3, s. 54.

Korzystałam też z informacji ustnych zebranych od mieszkańców wsi Głupianka, Lipnica Murowana oraz okolic.

12:46 fotografia pochodzi z tablicy informacyjnej znajdującej się we wsi Głupianka.Autor: PrzygodowaTVBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza