poniedziałek, 14 grudnia 2015

Talkowszczyzna. Przed wiekami był tu gród otoczony fosą

Archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk w okolicach Supraśla znaleźli ślady wczesnośredniowiecznego grodu oraz fragmenty naczyń z X wieku.

Leśnicy mówili, że wał w okolicach wsi Talkowszczyzna usypali powstańcy w 1863 roku.
Archeolodzy zbadali to miejsce i stwierdzili, że jest to
wczesnośredniowieczne grodzisko.
Foto: ©Andrzej Zgiet


O tym, że we wsi Talkowszczyzna, 15 kilometrów od Supraśla, mogą znajdować się ślady po jakieś osadzie, archeologów poinformowali leśnicy.

- Na ziemi widoczny był wał. Leśnicy już od dawna mówili, że usypali go powstańcy w 1863 roku - opowiada Dariusz Krasnodębski, archeolog z Polskiej Akademii Nauk.

Wojewódzki konserwator zabytków w Białymstoku uznał jednak, że warto zbadać to miejsce i zlecił prace archeologom.

Dariuszowi Krasnodębskiemu i jego ekipie wystarczyło kilka dni, by udowodnić, że to jednak nie powstańcy styczniowi zbudowali tajemnicze wały. Archeolodzy natrafili bowiem na ślady grodu wczesnośredniowiecznego.

- Odsłoniliśmy piaskowy nasyp, którego szczyt wzmocniono niewielkimi kamieniami. Natomiast u podnóża były resztki spalonego płotu - mówi Dariusz Krasnodębski.

Wokół konstrukcji obronnej była także sucha fosa. I tu archeolodzy natrafili na zagadkę. Fosa nie była skończona. - Co kilka metrów były widoczne na niej dwu lub trzymetrowe groble - opowiada naukowiec.


Fot. TVP Białystok


Wskazuje to, że dawni mieszkańcy nie ukończyli budowy grodu. Niedaleko od nasypu odkryto bowiem pozostałości ziemianki. Archeolodzy sądzą, że przed wiekami była w tym miejscu osada.

- Jej mieszkańcy w momencie jakiegoś nieznanego nam zagrożenia przystąpili do sypania wałów. Miały one ochronić ich przed nadchodzącymi wrogami - mówi Dariusz Krasnodębski.

I jeszcze jedna ciekawostka. Na badanym stanowisku znaleziono fragmenty glinianych naczyń z X wieku oraz kamienny topór z jeszcze wcześniejszego okresu.Autor: Julita Januszkiewicz