czwartek, 26 marca 2015

„Misja Archeologia” w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie otwiera swoje podwoje dla pasjonatów archeologii, odtwórców historycznych i osób chcących przeprowadzić eksperymenty związane z archeologią doświadczalną. To już trzecia edycja programu „Misja Archeologia”, która potrwa od maja do września.
Foto: materiały prasowe


Propozycja skierowana jest do grup zorganizowanych, w tym kół naukowych studentów, grup rekonstrukcji historycznej i osób indywidualnych. Jak co roku, muzeum zapewnia wolontariuszom pomoc merytoryczną i techniczną w realizowanych projektach oraz miejsce w rekonstrukcjach chat z okresu neolitu, z wczesnej epoki żelaza (ta część Biskupina jest najbardziej znana) i wczesnego średniowiecza. Organizatorzy gwarantują również nocleg w muzealnych pokojach gościnnych.
„W czasie kilku lat trwania projektu nawiązaliśmy stałą współpracę z wieloma osobami indywidualnymi, które prezentują swoje rzemiosła. Liczymy jednak na to, że przybędą do nas nowe osoby z ciekawymi pomysłami” – zachęca Magdalena Zawol, koordynatorka przedsięwzięcia z działu naukowo-badawczego biskupińskiego muzeum.
Dotychczas wśród odtwarzających rzemiosła byli snycerze, tkaczki, rogownik, złotnik, osoby zajmujące się dawnym jadłem. W ubiegłym roku do akcji włączyła się również drużyna wojów oraz grupa, która prezentowała dawne rybołówstwo. Próbowano również zbudować piec do przetopu metali według projektu Teofila Prezbitera – średniowiecznego zakonnika. Na terenie rezerwatu znajdują się poletka doświadczalne, na których uprawiane są zboża i rośliny, które znane były najdawniejszym mieszkańcom Biskupina. Natomiast w zagrodach hodowane są zwierzęta, w tym koniki polskie, owce wrzosówki oraz bydło pierwotne, czerwone rasy polskiej, nizinnej.

Słowiański snycerz
XIV Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich
Gród Grzybowo 2013

„Liczymy głównie na osoby, które mają jakieś ciekawe pomysły na eksperymenty związane z archeologią eksperymentalną. Interesuje nas również rozpoczęcie współpracy z rzemieślnikami, którzy chętnie przybliżą turystom to, czym się zajmują” – dodaje Zawol.
Osoby zainteresowane wolontariatem w Biskupinie powinny posiadać pełny strój odpowiedni do odtwarzanych czasów, oparty na znaleziskach archeologicznych i zgodny z obecnym stanem wiedzy. Oczekiwana jest również otwartość względem turystów oraz chęć dzielenia się wiedzą.
Chęć udziału w wolontariacie „Misja Archeologia” można zgłaszać za pośrednictwem e-maila: wolontariatbiskupin@op.pl
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie to jeden z najbardziej znanych i największych rezerwatów archeologicznych w Polsce i Europie. Składa się m.in. ze znanej z podręczników szkolnych rekonstrukcji zabudowań wzniesionych przez społeczność kultury łużyckiej z początków epoki żelaza w VIII wieku p.n.e. W ostatnich latach wzbogaciło się o kolejną rekonstrukcję, tym razem wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej z piętnastoma obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz o dwa tzw. długie domy, które zamieszkiwali pierwsi rolnicy z okresu neolitu.

Autor: szz/ mrt/

Za: PAP - Nauka w Polsce