niedziela, 11 stycznia 2015

Rebelia pogańska. Bunt przeciw religii czy władcom?

W 1. połowie X w. w państwie Piastów dochodziło do mniejszych i większych wystąpień, które historycy określili mianem "reakcji pogańskiej". Czy wydarzenia te miały charakter antychrześcijański?Powrót Kazimierza I Odnowiciela do Polski
obraz Wojciecha Gersona
Kulminację tych wystąpień stanowiło tzw. powstanie ludowe, które wybuchło w Wielkopolsce w 1038 roku.
Wówczas, według Galla Anonima, "niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc. Jednych na odwrót zatrzymali u siebie w niewoli, drugich pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką – czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu – podnieśli bunt przeciwko biskupom i kapłanom Bożym".


Jakie przyczyny złożyły się na tę rebelię? Czy to "poganie" wystąpili przeciw nowej religii i jej przedstawicielom? Ale czy kilkadziesiąt lat po chrzcie Mieszka struktury nowego Kościoła były już na tyle rozwinięte, by móc być siłą realnie odczuwalną przez miejscową, z pewnością wciąż niechrześcijańską, ludność? - Tak naprawdę chrystianizacja Polski zaczyna się dopiero od XIII wieku, kiedy to blisko ludzi, we wioskach, pojawiają się kościoły parafialne - mówił w Dwójce prof. Leszek Paweł Słupecki. Skąd zatem u dziejopisów to "pogańskie" piętno wczesnopiastowskich wystąpień?


Pytania można mnożyć. Wszak Bolko, pierworodny syn Mieszka II, został wyklęty. Czy był on przywódcą rewolucji o, jednak, antychrześcijańskich korzeniach?


Całej audycji można wysłuchać tutaj:

Rebelia pogańska. Bunt przeciw religii czy władcom?Tytuł audycji: "Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego"
Prowadziła: Hanna Maria Giza
Goście: prof. Leszek Paweł Słupecki (historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego), prof. Władysław Duczko (archeolog z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora), Artur Szrejter (archeolog i publicysta)


Data emisji: 10.01.2014


Godzina emisji: 16.00

Autor: jp,tj


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza