sobota, 22 sierpnia 2015

Archeolodzy MSHM znów pracowali w Ruścu

PRUSZKÓW/NADARZYN: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie przeprowadziło badania wykopaliskowe na terenie stanowiska archeologicznego w Ruścu.
Badania archeologiczne w RuścuW trakcie prac natrafiono m.in. na relikty starożytnych pieców hutniczych, jak również późniejsze ślady działalności ludzkiej, w postaci wczesnośredniowiecznej ceramiki.

Badany teren należał do tzw. wielkich osad Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Stefan Woyda, odkrywca i wieloletni badacz starożytnego hutnictwa na Mazowszu, oceniał, że tego typu miejsca stanowiły swoiste „punkty węzłowe”, na których opierał się główny ciężar działania centrum.

Wcześniej w tym rejonie archeolodzy odkryli też już szereg obiektów należących zarówno do strefy mieszkalnej (ziemianki, magazyny zbożowe, jamy osadnicze), jak również produkcyjnej. Zadokumentowano nie tylko tysiące pieców, ale również prażalnie rudy, wybierzyska gliny, studnie, paleniska oraz piece kowalskie, a także piece wapiennicze.Autor: Anna Żuber
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza