wtorek, 8 kwietnia 2014

Wykład popularnonaukowy o Jaćwingach

„We włości księcia Ŝjurpy. Rzecz o wczesnośredniowiecznej Jaćwieży” to tytuł kolejnego popularnonaukowego spotkania organizowanego przez Instytutu Archeologii UW w ramach projektu „Cała wstecz! ...bo przeszłość ma przyszłość!”. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie.
Jaćwingowie
Źródło: goldap.org.pl

O Jaćwingach, ludzie który zamieszkiwał rejon północno-wschodniej Polski od VII/VIII do XII/XIII wieku opowie dr Wojciech Wróblewski - docent w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UW. W latach 1993–1996, 1999–2002 i 2008–2012 pełnił funkcję wicedyrektora tego Instytutu.
Archeolog będzie posiłkował się w czasie prezentacji wynikami badań, które prowadził na stanowisku Szurpiły, leżącym niedaleko Suwałk. Wykopaliska te dostarczyły wielu cennych informacji dla tego okresu.
Szurpiły były prawdopodobnie siedzibą jaćwieskiego wodza, znanego z ruskich, XIII-wiecznych źródeł pisanych. Jaćwież (Sudowia) była najdalej na wschód wysuniętym terytorium plemiennym wczesnośredniowiecznych Prusów. Jej dawne ziemie położone były częściowo w granicach współczesnej Polski – m.in. na Suwalszczyźnie i w okolicach Augustowa. Dzieje tego obszaru są dobrze rozpoznane archeologiczne dla okresu wpływów rzymskich (I-IV w.) i okresu wędrówek ludów (V-VII w.). Jednak do niedawna tzw. okres plemienny (VII/VIII-XII/XIII w.) pozostawał terra incognita. Sytuację tę zmieniły ostatnie badania kompleksu osadniczego w Szurpiłach, prowadzone przez dr. Wróblewskiego.
Dr Wojciech Wróblewski od kilkunastu lat prowadzi studia nad dziejami ziem pruskich i bałtyjskich w okresie od VII/VIII do XII/XIII wieku i ich kulturowych powiązań ze Skandynawią, ziemiami słowiańskimi i obszarami zajmowanymi przez ludy stepowe. W polu jego szczególnych zainteresowań badawczych znajduje się m.in. konfrontacja źródeł archeologicznych z danymi etnograficznymi dotyczącymi ludów bałtyjskich, fińskich i słowiańskich. Od 2000 roku współorganizuje Seminarium Bałtyjskie.
Wykład odbędzie się w Instytucie Archeologii UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28, o godz. 17.00, w sali 2.09 (I. piętro). Wstęp na wszystkie spotkania w ramach cyklu jest wolny. Więcej informacji o wykładach i program kolejnych spotkań dostępny na stronie: http://calawstecz.uw.edu.pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz